Zastopnik pacientovih pravic

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

S strani Vlade RS je bila imenovana nova zastopnica pacientovih pravic, ga. Mojca Mahkota, univ. dipl.prav. Gospa Mojca Mahkota, univ.dipl.prav., ena od treh zastopnic pacientovih pravic na območju delovanja ZZV Ljubljana, je z delom pričela dne 22.05.2013.

Duša Hlade Zore, dr.med.

Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana


Telefon: 01 542 32 85
E-pošta: dusa.zore@zzv-lj.si

Uradne ure:
Ponedeljek: 8:00 do 15:00
Torek: 8:00 do 13:00

Mojca Mahkota, univ.dipl.prav.

Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana

Telefon: 01 542 32 85

E-pošta: mojca.mahkota@zzv-lj.si

Uradne ure:
Torek: 13:00 – 19:00
Sreda: 08:30 – 14:30

Melina Omrzel Petek, univ.dipl.prav.

Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana – enota Zasavje
Novi dom 11, 1430 Hrastnik

Telefon: 03 564 64 71

E-pošta: melina.omrzel.petek@zzv-lj.si


Uradne ure:
Ponedeljek: 14:00 – 20:00
Torek: 17:00 – 20:00
Sreda: 17:00 – 20:00