O nas

Medicinski center MD medicina, Sanatorij Ljubljana, je center z dolgoletno tradicijo. V polikliničnem delu imamo 6 ambulantnih prostorov, kjer delujejo poleg splošne ambulante tudi različne internistične in kirurške ambulante, kar omogoča takojšno diagnostiko in terapijo. Najsodobnejše opremljene operacijske dvorane nadgrajujejo ambulantne storitve za takojšnjo in kakovostno kirurško obravnavo naših bolnikov.

Naše poslanstvo

Temeljni vodili delovanja MD medicine sta zagotavljanje visoko kakovostnih zdravstvenih storitev in usmerjenost v dobro počutje naših pacientov. Svoje poslanstvo gradimo na skrbno izbranih zdravnikih s strokovnimi izkušnjami, ki paciente spoštujejo in jim znajo prisluhniti, predanosti medicinskih sester in drugih strokovnih sodelavcev, ki pacientom nudijo prijazno, udobno in varno bivanje v naši bolnišnici, ter prepričanju, da je zdravje največja vrednota vsakega posameznika in da moramo s to vrednoto ravnati odgovorno in spoštljivo. 

Naša vizija

Vizija MD Medicina je biti vodilni zasebni medicinski center v Sloveniji, ki bolnikom omogoča čimprejšnjo postavitev diagnoze, takojšno zdravljenje in vrnitev v domače okolje.

Prostori in oprema

MD medicina, Sanatorij Ljubljana, se nahaja v mestnem središču, v neposredni bližini Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Medicinske fakultete. V njegovi okolici so tudi lekarna, trgovine, gostilne, hotel ter garažna hiša in parkirišče, kjer bolniki in obiskovalci lahko pustijo vozila. Sanatorij je enostavno dosegljiv tudi peš, s kolesom ali z JPP (v bližini je postajališče avtobusov številka 25 in 9).

Prostori Sanatorija Ljubljana, ki se nahajajo v sodobni stavbi na Bohoričevi cesti 5a, so bili zgrajeni leta 2015 v skladu z veljavno zakonodajo, upoštevajoč vsa priporočila in standarde, ki jih zahteva sodobna medicinska stroka. Prilagojeni so dostopu in gibanju gibalno oviranih oseb. Prostori v stavbi so razdeljeni na vhodni sprejemno-ambulantni del, ki je dostopen z Bohoričeve ceste in se nahaja v pritličju ter v prvem nadstropju stavbe, ter servisni operacijski blok s spremljevalnimi prostori, v pritličju severnega dela stavbe.

Ustrezna zasnova s svojimi prostorskimi rešitvami izpolnjuje vse pogoje za sodobno in prostorsko kakovostno zdravljenje ter bolnikom omogoča prijazno in udobno bivanje.


Bolnike sprejmemo v svetli in sodobno opremljeni avli s čakalnico, od koder jih pospremimo v ambulanto, kjer jih pričaka zdravnik. Prek pogovora se med bolnikom in zdravnikom vzpostavi medsebojno zaupanje, ki je ključnega pomena za uspešno zdravljenje.

Sanatorij ima dve operacijski dvorani. Večja je namenjena zahtevnejšim operativnim posegom, v manjši pa potekajo manjše operacije. V posebnih prostorih se izvaja sterilizacija kirurškega materiala in instrumentov.

V Sanatoriju Ljubljana nudimo dve nadstandardno opremljeni dvoposteljni bolniški sobi in eno troposteljno sobo ter štiriposteljno sobo za intenzivno nego in pooperativni nadzor. Vsaka bolniška soba ima kopalnico s straniščem in tušem. V sobi je tudi televizijski sprejemnik in priključek na internet. Vsi prostori so klimatizirani.

Velikost prostorov:

 • Skupna uporabna površina prostorov: 850 m2
 • Površina prostorov vhodnega sprejemno-ambulantnega dela v pritličju: 110,1 m2
 • Površina prostorov vhodnega sprejemno-ambulantnega dela v nadstropju: 135 m2
 • Površina prostorov operacijskega bloka s spremljevalnimi prostori v pritličju: 520 m2
 • Površina servisnih prostorov: 85 m2

Namembnost prostorov:
 • Sprejemna ambulanta
 • Čakalnica
 • Šest ambulantnih ordinacij
 • Laboratorij
 • Administracija
 • Sejna soba
 • Dve operacijski dvorani
 • Intenzivna nega s štirimi posteljami
 • Dnevna bolnišnica s sedmimi posteljami
 • Fizioterapija s telovadnico
 • Čajne kuhinje in prostori za osebje

Certifikati

Certifikat - accreditation diamond

Pri zdravstvenih posegih, ki so opravljeni v dobro bolnika se pogosto pojavijo zapleti in napake. Napake se lahko pojavijo kjerkoli v zdravstvenem sistemu (v bolnišnici, ambulanti, domovih za ostarele, v lekarnah ali pri bolniku doma) in v kateremkoli delu procesa zdravljenja (vključujoč napačna zdravila, nepravilno zdravljenje ali nepravilne oziroma zakasnele izvide). Sodobni način soočanja s tovrstnimi napakami temelji na sistemskem pristopu, kjer ne iščemo vzroka za napake v ravnanju posameznika, temveč jih poskušamo zaznati in preprečiti na nivoju sistema.

Velika večina držav Evropske unije ima oblikovane nacionalne programe za zagotavljanje kakovosti in varnosti. Slovenija pa takšnega programa nima, zato je toliko bolj pomembno, da se zdravstvena organizacija prostovoljno odloči za sodelovanje v enem od programov zunanjega pregleda.

Akreditacija je v svetu obravnavana kot ključna metoda za izboljšanje kakovosti oskrbe v zdravstveni organizaciji. Je javno priznanje zdravstveni organizaciji s strani akreditacijske ustanove, da izpolnjuje vnaprej predpisane standarde. Akreditacijska ustanova preverja doseganje teh standardov s pregledi, ki jih izvajajo zunanji strokovnjaki.

MD Medicina je od leta 2017 akreditirana pri akreditacijski ustanovi Accreditation Canada. Gre za neodvisno, neprofitno organizacijo, ki akreditira zdravstvene organizacije v Kanadi in po svetu že več kot 55 let. Velja za eno od treh v svetu najbolj uveljavljenih in priznanih akreditacijskih ustanov na področju zdravstva. Presojo izvajajo različni tuji strokovnjaki, iz nabora 500 presojevalcev, ki zagotavljajo najvišjo stopnjo objektivnosti in strokovnosti presoje. Velika večina presojevalcev prihaja iz Kanade.

Accreditation Canada podeljuje certifikate na treh nivojih, glede na to katere standarde posamezna zdravstvena ustanova izpolnjuje. Že za doseganje osnovnega, zlatega nivoja se mora običajno zdravstvena organizacija v Sloveniji pripravljati leto dni. MD Medicina pa je pri presoji dosegla najvišji možni, diamantni nivo.

mag. Mateja Gorenšek Cajhen

Certifikat - Olimpijski referenčni športnomedicinski center

Ena pomembnejših nalog Olimpijskega komiteja je skrb za zdravje naših športnikov. Zavedamo se, da je trenutna zdravniška oskrba športnikov neprimerna in v največji meri enaka kot pri ostalih državljanih RS, čakalne dobe za posamezne specialistične preglede so dolge, prav tako diagnostične in terapevtske obravnave. Za marsikaterega vrhunskega športnika oz. športnika lahko takšen pristop pomeni tudi konec tekmovalne kariere.

Nesistematičen pristop pri reševanju zdravstvenih težav športnikov je Olimpijski komite Slovenije pripeljal do točke, ko je potrebno ukrepati, kar je pripeljalo do odločitve oblikovanja mreže olimpijskih referenčnih športno - medicinskih centrov pod okriljem Olimpijskega strokovnega centra, ki bo omogočala vrhunskim športnikom dostop do vrhunskih specialističnih zdravstvenih storitev, brez čakalnih dob. V mreži olimpijskih referenčnih športno - medicinskih centrov bodo zdravstvene storitve lahko opravljali le zdravniki specialisti in fizioterapevti, ki bodo na podlagi ustreznih referenc prejeli naziv: referenčni specialist oz. referenčni fizioterapevt OSC.

Glavni cilj Olimpijskega komiteja Slovenije in Olimpijskega strokovnega centra je oblikovanje »mreže olimpijskih referenčnih športno - medicinskih centrov« v katero bodo vključeni centri, ki bodo zagotavljali celostno obravnavo športnikov od začetka diagnostičnega postopka do zaključka zdravljenja.Tako želi Olimpijski komite Slovenije vzpodbuditi oblikovanje konzorcijev posameznih ustanov, pa tudi posameznikov, ki bi delovali usklajeno in na strokovno najvišjem nivoju. Zato smo se povezali z velikim sponzorjem, Adriatic Slovenico, saj se zavedamo, da je zagotoviti dodaten vir financiranja, izven Sistema obveznega in dodatnega zavarovanja, nujno. Pri OKS že obstaja sistem nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj za vrhunske športnike, v sodelovanju z zavarovalnico Adriatic Slovenica, z mrežo olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov pa želimo omogočiti športnikom v RS, zdravstvene storitve v optimalnem času z zagotavljanjem visokega strokovnega nivoja diagnostičnih in terapevtskih postopkov.

Kontaktni obrazec

hCaptcha

Kontaktni podatki

Dolgi naziv: MD MEDICINA, zdravstvene in druge storitve, d.o.o.

 

Naslov: Bohoričeva ul. 5, 1000 Ljubljana

 

Telefon: +386 1 430 90 10

Mobitel: 031 214 444

Faks: +386 1 430 90 12

 

E-pošta: info@md-medicina.si

 

ID za DDV: SI59542217

Matična številka: 5748429000

 

Šifra dejavnosti: Q86.100 – Bolnišnična zdravstvena dejavnost

Transakcijski račun:
IBAN SI56 0201 0002 0262 005 (NLB d.d.)
IBAN SI56 0430 2000 1100 934 (NOVA KBM d.d.)

Vodstvo klinike

Prokurist:

dr. Robert Košak, dr. med

Telefon: 01 430 90 10

E-pošta: robert.kosak@md-medicina.si

 

Nosilka splošne ambulante :

Snežana Kocijančič, dr. med., spec. splošne medicine

Telefon : 01 235 50 10

E-pošta: snezana.kocijancic@md-medicina.si

 

Vodja specialističnih ambulant :

Cvetka Dragoš Jančar, dr. med., spec. pediatrije in splošne medicine.

Telefon : 01 235 50 10

 

Glavna medicinska sestra:

Špela Dobnikar, dipl.med.sestra

E-posta: spela.dobnikar@md-medicina.si


Vodja administracije:

Tina Korinšek

GSM: 051 286 003 

E-pošta: tina.korinsek@md-medicina.si
E-pošta: iva.schwikart@md-medicina.si 

Kako do nas?

Kako do nas z avtomobilom?

Iz vseh smeri: ljubljansko obvoznico zapustite na izvozu Ljubljana jug ter se peljite naravnost po Dolenjski cesti proti centru Ljubljane približno 4 km, nato zavijte na Roško cesto, naprej na Njegoševo cesto in nato na Bohoričevo ulico. V neposredni bližini MD medicina, sanatorij Ljubljana, sta parkirna hiša Meksiko in še eno večje parkirišče.

Kako do nas Z avtobusom mestnega potniškega prometa ali s taksijem?

Do MD medicina, sanatorij Ljubljana, lahko prispete z avtobusom mestnega potniškega prometa ali s taksijem. Pripeljete se z mestnim avtobusom številka 5 ali 25 in izstopite na Njegoševi cesti na avtobusnem postajališču Poliklinika. MD medicina, sanatorij Ljubljana, je v neposredni bližini, 3 minute hoje po Njegoševi cesti v smeri proti severu, do križišča z Bohoričevo ulico, kjer za trgovino Hofer zavijete desno. Za več informacij o avtobusnih voznih redih obiščite spletno stran Ljubljanskega potniškega prometa (LPP).

Kako do nas Z vlakom ali medkrajevnim avtobusom?

Do Ljubljane se lahko pripeljete tudi z vlakom ali medkrajenim avtobusom. Od tam do MD medicina, sanatorij Ljubljana, prispete z avtobusom mestnega potniškega prometa ali s taksijem. Z železniške postaje Ljubljana se pripeljete z mestnim avtobusom številka 9 ali 25 in izstopite na Njegoševi cesti na avtobusnem postajališču Poliklinika. MD medicina, sanatorij Ljubljana, je v neposredni bližini, 3 minute hoje po Njegoševi cesti v smeri proti severu, do križišča z Bohoričevo ulico, kjer za trgovino Hofer zavijete desno. Za več informacij o avtobusnih voznih redih obiščite spletno stran Ljubljanskega potniškega prometa (LPP).