Kakovost in varnost

V centru MD medicina, Sanatorij Ljubljana, se s kakovostjo zdravstvenih in drugih storitev ukvarjamo vse od ustanovitve. Učinkovita organizacija in vrhunska strokovnost označujeta delo naših zdravnikov, medicinskih sester in ostalega osebja, ki se posvečajo bolnikom od začetnega pregleda do operacije in pooperativnega zdravljenja. Bolnikom nudimo izjemno strokovnost, skrbno nego, varnost in prijazno osebje, ki zagotavlja prijetno počutje.

Pri svojem delu uporabljamo najsodobnejše aparature, operacijske dvorane so opremljene s sistemom za ultrafiltracijo zraka, ki preprečuje vdor bakterij iz zraka v področje operativne rane. Čistost delovnega okolja redno preverja neodvisna, za to pristojna institucija. Poleg tega se naš center nahaja v neposredni bližini UKC Ljubljana, kar dodatno prispeva k varnosti naše ustanove.


Naša osnovna skrb je poleg kakovostnih storitev tudi ustvarjanje kulture varnosti bolnikov, ki je

pogoj za medsebojno zaupanje bolnikov in zdravstvenega osebja. Naše osebje to zagotavlja z nadzorom, ki ga predpisujejo standardi, ter s sprotnim izboljševanjem delovnih procesov. Svoje delo želimo tudi zunanje preverjati, zato smo že v samem začetku svojega delovanja pristopili k pridobitvi mednarodne akreditacije, saj menimo, da je to ključno za izboljšanje kakovosti v zdravstvenih organizacijah. Novembra 2017 smo mednarodno akreditacijo tudi uspešno pridobili.